Vergoeding en verzekeringen

Fysiotherapie in 2018

Bij veel mensen is terecht verwarring ontstaan over de nieuwe  vergoedingen en het eigen risico voor fysiotherapie in 2016.
De indruk wordt gewekt dat  vanaf 1 januari 2018 de eerste 20 behandelingen zelf betaald moeten worden. In de meeste gevallen is dit niet het geval en worden behandelingen door uw aanvullende zorgverzekering vergoed.
Bovenop de verplichte basisverzekering wordt vrijwel altijd een aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten.
In de meeste gevallen zal de aanvullende ziektekostenverzekering voldoende dekking geven voor een aantal fysiotherapeutische behandelingen. De exacte dekking hangt af van het, door u gekozen, aanvullende pakket. De kabinetsbezuinigingen hebben
hier dus geen invloed op: Er verandert niets!

Wat verandert wel per 1 januari 2018?

Indien u chronische fysiotherapeutische zorg nodig hebt (volgens de herziene lijst Borst), bijvoorbeeld na een operatie of
herseninfarct (C.V.A.), bent u verantwoordelijk voor de eerste 20 (twintig!) behandelingen voordat u in de basisverzekering valt.
Lopende machtigingen voor chronische fysiotherapie die gestart zijn in 2017, komen de eerste behandelingen in 2017 in het eigen risico. Dit omdat de chronische machtiging vanuit de basisverzekering word vergoed.
In de chronische lijst zijn daarnaast een aantal indicaties geschrapt. het bekendste voorbeeld is reuma in vrijwel alle vormen.
Chronische fysiotherapeutische zorg valt (net als ziekenhuiskosten, bepaalde medicijnen etc.) altijd onder het basispakket en daarom ook onder het eigen risico van €385,-.
Heeft u na het lezen van het bovenstaande nog vragen over uw situatie in 2017? Neem dan contact op met uw fysiotherapeut!
Wilt u informatie over uw eigen situatie vraagt u dan uw fysiotherapeut het voor u na te kijken.